Bạn đang xem danh mục: Tin nóng

Cán bộ để Formosa gây ra sự cố phải tự nhận hình thức kỷ luật

Sáng 4-8, ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã ra văn bản về việc xử lý trách nhiệm liên quan Dự án Formosa xả thải gây nên sự cố môi trường và quản lý chôn lấp rác thải trái quy định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, vụ việc Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chôn lấp chất thải rắn, đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội. Đồng thời, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

giaitriexpress
Dự án Formosa Hà Tĩnh xả thải đã gây ra sự cố môi trường

Để xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong các vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở, ngành: TN&MT, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh theo chức năng, nhiệm vụ xác định trách nhiệm của đơn vị mình, tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra việc Formosa xả thải gây sự cố môi trường, việc chôn lấp chất thải công nghiệp lẫn nguy hại không đúng quy định nêu trên.

Yêu cầu tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật; gửi Sở Nội vụ và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 15-8-2016.

giaitriexpress 2
Cất bốc chất thải  từ Dự án Formosa Hà Tĩnh chôn lấp vào môi trường. 

 Khi tổ chức kiểm điểm phải báo cáo, mời lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nội vụ dự để theo dõi, chỉ đạo.
Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; căn cứ quy định hiện hành, kiểm tra, soát xét quy trình tổ chức kiểm điểm và việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm phù hợp với mức độ vi phạm.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-8-2016.

Theo PLO TP. HCM

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tin nóng
Tin cập nhật