Bạn đang xem danh mục: Bất động sản

Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến cuối năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo về việc gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến 31.12.2016 đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31.3.2016.

Chiều tối ngày 28.7, NHNN vừa ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29.7.2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15.5.2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07.01.2013 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.8.2016.

Theo đó, NHNN đã được Chính phủ đồng ý phương án gia hạn chương trình giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến 31.12.2016, thay vì kết thúc từ 1.6.2016 như Thông tư 11.

1

Cụ thể, Chính phủ cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình (nhóm khách hàng cá nhân) tối đa đến ngày 31.12.2016.

Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội (nhóm khách hàng doanh nghiệp).

Đối tượng được gia hạn là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31.12.2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31.3.2016 và đã được ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10.5.2016.

Ngoài ra, đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện tại mục1, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11.

Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày Thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 (hai) kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

Theo Danviet

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bất động sản
Tin cập nhật