Bạn đang xem danh mục: Video

Hãy nói ra hôm nay, vì biết đâu ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội.

Bạn đang có một câu chuyện để kể? Bạn có những trăn trở, những tâm sự đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay?

Hãy nói ra hôm nay, vì biết đâu ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội.

Theo Kenh14

Bạn đang xem danh mục: Video
Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Video
Tin cập nhật